Welkom op de Weebosch!


discussieavond lokaal gezondheidsbeleid

De gemeente moet iedere 4 jaar haar gezondheidsbeleid herzien. Terecht, want de tijd staat niet stil en er komen voortdurende nieuwe inzichten en ontwikkelingen. Het nieuwe gezondheidsbeleid zal gelden voor de periode 2017 - 2020. Basis voor dit beleid zijn de adviezen van de GGD. Daarnaast wil de gemeente ook de mening van burgers en de professionals uit de gezondheidssector. Dat doet ze per kern.
Op maandag 4 april van 19.45 - 22.00 uur komt de gemeente naar de Weebosch om met de inwoners en de verenigingen te praten over het nieuwe lokale gezondheidsbeleid. Het is belangrijk voor iedereen want het kan gaan over zaken als langer thuis in eigen dorp blijven wonen, gebruik van drugs en alcohol, de dorpsondersteuner, sociale problemen zoals vereenzaming, milieu in relatie tot gezondheid (kernafvalopslag en storten drugsafval), agrarische risico's, gezondheid en bewegen (sport), etc. Het gaat over zaken die iedereen (burgers en verenigingen) raken en die in relatie staan met leefbaarheid in een veilig dorp.

De dorpsraad roept iedereen op om maandagavond naar het buurthuis te komen om aan te horen wat de plannen zijn en om zelf aan te geven wat er op de Weebosch speelt en wat er aan gedaan kan worden.

Dorpsagenda

Geen evenementen

de Vurkaomer

Mannensoos
dinsdag 30 november 10.00
Vrouweninloop
donderdag 2 december 10.00
Mannensoos
dinsdag 7 december 10.00

afvalkalender

GFT, PMD en restafval
woensdag 1 december 07.30

vaste activiteiten

Geen evenementen